Site-archief

Een Zeer Effectief Middel bij Oog Infecties

Afbeelding

Een infectie aan de ogen is een zeer lastige en irritante aangelegenheid. Het oog voelt pijnlijk en branderig aan, het traant, is rood en de oogleden kunnen gezwollen zijn.

Een hele makkelijke, effectieve en goedkope manier om een ooginfectie te lijf te gaan is door middel van het spoelen met zwarte thee (thee zonder smaakjes).
Thee bladeren hebben namelijk een aantal zeer goede eigenschappen om te worden ingezet bij de behandeling van ooginfecties.

Theebladeren hebben een astringente en bactericide werking. En deze werkingen maken thee zo’n effectief hulpmiddel.

Hoe ga je te werk?

Je zet een grote pot zwarte thee. De hete thee laat je afkoelen en als het eenmaal is afgekoeld, spoel je de koude thee langs de ontstoken oogbol. Je houdt je hoofd boven een gootsteen en zet de tuit van de theepot tegen de hoek van het oog. Op deze manier laat je de thee langs je open oog stromen.
Je kan dit meerdere keren per dag herhalen.

De astringente (samentrekkende) werking van thee zorgt ervoor dat toxines of vuiligheid aan de oogbol onttrokken worden. Omdat thee een bactericide (bacterie-dodende) werking heeft bestrijdt het de bacteriën die ten grondslag liggen aan de ontsteking.

Eventueel kun je na het spoelen het gesloten oog een half uur bedekken met het gebruikte theezakje.

Advertenties

Genezen met Ayurveda

Ayurveda kent veel verschillende soorten behandelingen. Alle behandelingen hebben hetzelfde doel en dat is het herstellen van de inwendige balans. Deze balans kan door allerlei factoren verstoord raken.
De factoren die een rol spelen zijn: constitutie, (slechte) gewoontes, leefomgeving (milieu), voeding, klimaat, seizoenen, leeftijd enzovoorts.
Ayurveda leert ons hoe we de balans kunnen behouden of herstellen door gewoontes te veranderen of juist in stand te houden, door bepaald voedsel niet te eten of juist wel.
Bij elke ayurvedische therapie speelt voeding een belangrijke rol. Een oud gezegde illustreert dit: “als je gezond eet heb je geen medicijnen nodig, als je niet gezond eet ook niet!”. Een goede spijsvertering staat aan de basis van een goede gezondheid. Kortom het is van belang dat bij elke vorm van therapie aandacht aan de voeding wordt gegeven.

Ayurveda Dokter

Ayurveda en delicate hormonale balans

Hormonen zijn ontdekking van de laatste eeuw en werden in de ayurveda als zodanig niet benoemd. Zoals bekend draait in de ayurveda de hele fysiologie, pathologie om Vata, Pitta en Kapha.

Als men de verschillende hormonen in het lichaam en hun werking analyseert, is er wel een een extrapoloatie van de hormonen naar da werrking van Vata, Pitta en Kapha te maken.

Kapha is het anabole, opbouwende principe, Pitta het metabole en vata het katabole.

In de jonge jaren vanaf de geboorte tot aan de puberteit zijn vnl de anabole hormonen actief, zoals de groeihormonen. Groeihormonen zouden op deze wijze bekeken geschaard kunnen worden onder de Kapha-energie. Overigens alle hormonen die weefselgroei bevorderen (ook de geslachtshormonen) vallen op die manier onder Kapha.

Als bij vrouwen tussen het 40ste en 50ste levensjaar de menopauze intreedt, betekent dit ook het einde van de oestrogene hormonen. Oestrogenen zorgen iedere maand voor de vorming van baarmoederslijmvlies, en in het algemeen gaan ze botontkalking tegen en zorgen ze voor gezonde slijmvliezen. Tijdens de menopauze neemt kapha af en vata toe (gebeurt overigens bij iedereen, mannen en vrouwen, rond die leeftijd). Na de menopauze krijgen vrouwen botontkalking, gevoeliger slijmvliezen (droog= kenmerk vata) en stopt de menstruatie.

In de puberteit (pitta-tijdperk van ca 13 jaar tot 40 jaar) nemen de geslachtshormonen toe en zorgen voor alle geslachtskenmerken zoals haargroei en ontwikkeling van primaire en secundaire geslachtskenmerken (primair=spermatozoïd vorming, menstruatie, secundair is haargroei en borstontwikkeling). Je zou dan kunnen zeggen dat de geslachtshormonen zowel een kapha eigenschap (opbouwend) hebben als een pitta kenmerk.

Hormonen van de schildklier en van de spijsvertering zou je kunnen onderverdelen in Pitta. Schildklierhormoon zorgt voor aanjagen van stofwisseling.

Insuline, wat ook een hormoon is, kan weer gezien worden als een kapha hormoon, omdat het zorgt voor de opslag van energie (glucose) in de cellen (anabool)

Adrenaline, het stress hormoon, zou ik onder Vata willen scharen. Bij het toenemen van adrenaline in het bloed, het ‘flight and fight’hormoon, reageren de zenuwen sneller en stopt de spijsvertering. Een hoog vata zorgt ook voor een slechte spijsvertering. Vata is het principe van beweging.

Opvallend is dat vrouwen met relatie veel vetweefsel (kapha) over het algemeen minder klachten van de menopauze krijgen (botontkalking, droge slijmvliezen, veroudering), maar wat je ook vaak ziet vouwen met fors overgewicht is dat ze last krijgen van het zgn hirsutisme (overbeharing, op plekken waar vrouwen normaal geen haargroei hebben, zoels op de borst of kin)

Jongeren die in de puberteit verkeren hebben een hoger gehalte aan testosteron en dit gaat vaak gepaard met acne. Als therapie wordt vaak hormoonsuppletie gegeven om de lichaamseigen hormoonafgifte te remmen. De puberteit is het Pitta-tijdperk. Bloed wordt als een weefsel dat sterk onder invloed van pitta staat, gezien. Het verminderen van pitta dmv het vermijden van scherp of zuur voedsel en het innemen van bittere koelende kruiden geeft vaak verlichting van klachten. (in mijn eigen praktijk geef ik bij acne vaak kruiden met natuurlijke oestrogene werking en dit helpt heel goed.)

Nogmaals in ayurveda wordt niet gesproken over hormonen. Alles wordt gezien als onder invloed van VP en K. Het blijft raadzaam om in de jonge jaren nie teveel kapha verhogend voedsel te eten en in de puberteit tot 40 zoveel mogelijk pitta verhogend voedsel te vermijden. Na het 40ste jaar als de vata hoog wordt, dient zoveel mogelijk kapha verhogend voedsel gegeten te worden. Op deze manier kun je de negatieve invloeden van de hormonen minimaliseren.

www.ayurvedadokter.nl

www.ayurvedakliniek.nl  www.ayurvedadokter.nl

Oude geneeswijze uit India

Ayurveda kliniek aan Villapark

Hillegersberg – De straatnaam is uniek. ‘Villapark’ is de naam van de veertien villa’s aangelegd in L-vorm aan de Straatweg aan de andere kant van Station Noord. De afgelopen maanden heeft nummer 4, het derde pand van de kant van de Straatweg, een metamorfose ondergaan. Helemaal afgerond is die nog niet, maar het scheelt niet veel. Alleen in de kelder wordt nog verder gewerkt. Begane grond, eerste en tweede verdieping zijn klaar. De deuren en de schouw in de voormalige woonkamer uit het bouwjaar 1909 zorgen voor de historische toets.

Even uniek is de nieuwe bestemming. Het vroegere taleninstituut heeft plaats gemaakt voor de Ayurveda kliniek. Victor Manhave is de centrale figuur. Hij was negentien jaar oud toen hij in de ban raakte van de ‘alternatieve’ geneeswijze. Hij heeft een andere volgorde gekozen, dan de meeste alternatieve artsen. Manhave heeft eerst vier jaar in India gestudeerd en bij terugkomst op zijn 27ste heeft hij aan de Erasmus Universiteit de reguliere westerse medische opleiding gevolgd.

Andere deskundigen, die in de Ayurveda kliniek spreekuur hebben, zijn door hem geselecteerd. Het zijn artsen, therapeuten en psychologen, voedingsdeskundigen en yoga- en meditatiedocenten.

Ayurveda claimt ‘de meest oorspronkelijke gezondheidsleer te zijn, die we kennen op aarde’. Ayurveda is in het oude India ontwikkeld. Ayurveda staat als wetenschap al duizenden jaren in het teken van natuurlijke gezondheid in al haar aspecten. Ayurveda is een holistische levens- en geneeswijze voor geestelijke en lichamelijke gezondheid.

Diabese, voor mensen met overgewicht en suikerziekte

Image

Ayurveda en de behandeling van diabetes type II.

Auteurs:

drs. Victor Manhave  en dr.Naveen Gupta

 

Inleiding

Diabetes mellitus type II  (de niet insuline-afhankelijke vorm, c.q. er is nog eigen productie van insuline) is welhaast volksvijand nummer 1 aan het worden. Met alleen in Nederland circa 60.000 nieuwe diabetes patiënten per jaar kun je spreken van een ware epidemie.

Het is dé ziekte van de moderne tijd. Een onregelmatig voedingspatroon, verkeerd voedsel zoals fastfood, gebrek aan beweging, en overmatig stress, zijn, naast genetische aanleg, de belangrijkste oorzakelijke factoren voor het ontstaan van suikerziekte op relatief jonge leeftijd.

Diabetes is een alom gevreesde aandoening door de fatale complicaties voor de cellen van ons lichaam met als mogelijk gevolgen: hart- en vaataandoeningen, neurologische afwijkingen, gewrichtsklachten, oogafwijkingen en zelfs vroegtijdige sterfte.

Ondanks de voortschrijdende medische wetenschap is er nog geen pasklaar antwoord op dit probleem. Vanuit de volksgezondheid bestaat er een duidelijke vraag naar een alternatief.

De ziekte diabetes was al bekend in het oude India. Alle klassieke tekstboeken van de Ayurveda beschrijven de ziekte ‘prameha’. Prameha betekent excessief en troebel urineren. De beschrijving van de symptomen komt sterk overeen met de symptomen zoals wij ze van suikerziekte kennen. De etiologie, pathogenese en de behandelprincipes, zoals beschreven in de Ayurveda, komen bijna totaal overeen met westerse concepten van diabetes.

De westerse visie op diabetes.

Diabetes mellitus is een stoornis in de stofwisseling die wordt veroorzaakt door een absoluut of relatief gebrek aan insuline. Daarbij ontstaan belangrijke veranderingen in de koolhydraat-, eiwit- en vetstofwisseling, en kan op de lange duur de functie van verschillende organen verslechteren (schade aan onder andere ogen, nieren, zenuwen, hart en bloedvaten).

Bij mensen met diabetes is de hoeveelheid glucose in het bloed te hoog. Normaal gesproken wordt deze hoeveelheid gecontroleerd door het hormoon insuline, dat geproduceerd wordt door de alvleesklier. Insuline is een hormoon dat er voor zorgt dat glucose in de cellen van de darmwand wordt opgenomen en vervolgens wordt afgegeven aan het bloed. Glucose wordt gebruikt als energiebrandstof. De situatie bij manifeste diabetes mellitus is een vicieuze cirkel waarin te hoog bloedsuiker, afgenomen gevoeligheid voor insuline en verminderde insulinesecretie door de cellen van de alvleesklier elkaar versterken. De verminderde afgifte van insuline door de eilandjes van Langerhans kan ontstaan door veroudering van de cellen of door het, typisch voor diabetes, neerslaan van amyloid in de eilandjes van Langerhans. Deze onoplosbare amyloidneerslagen zijn toxisch voor de omgevende β-cel. Ook is duidelijk geworden dat een verhoogde bloedglucosespiegel op zichzelf toxisch is voor de functie van de β-cel.

Tenslotte dient bij diabetes 2 rekening gehouden te worden met hyperosmolaire complicaties. Dat wil zeggen er ontstaat een situatie waarbij er teveel vocht in de cellen wordt vastgehouden. De hoge glucosedruk initieert de omzetting van glucose naar sorbit. Sorbit is als molecuul te groot om de meeste celmembranen te passeren. Dit leidt dan tot toename van de osmotische binnendruk van talloze celtypes en op lange termijn allerlei complicaties:

-Binnen de ooglens tot cataract

-Binnen de neuronen tot polineuropathie

-Binnen de endotheelcellen tot macro-angiopathie met als gevolg een vergrote kans op hersen- en hartinfarcten.

Er werd altijd vanuit gegaan dat diabetes genetisch bepaald is. Er zijn echter steeds meer aanwijzingen dat omgevingsfactoren een belangrijke rol spelen bij de ontwikkeling van diabetes.

Mensen met overgewicht ontwikkelen vaker diabetes en ten minste 80% van de mensen bij wie de diagnose is gesteld, lijdt aan overgewicht. Overgewicht is in deze moderne tijd een groeiend volksgezondheidsprobleem. Aanleg, verkeerde voeding en te weinig beweging zijn factoren die tot vetzucht leiden

Het ervaren van veelvuldig stress leidt tot verhoging van adrenaline en cortisol. Deze zogenaamde stresshormonen zorgen voor verminderde sensibiliteit van de insulinereceptoren wat leidt tot een hoger bloedsuikerniveau en hogere insulineconcentraties met als doel voldoende brandstof voor de hersenen op voorraad te houden. Deze gestoorde regulatie (teveel insuline en resistentie voor insuline) veroorzaakt na verloop van jaren de diabetes.

Ayurveda en diabetes

De belangrijkste principes van behandeling zijn ontslakken, gewichtsreductie, ontwateren, het versterken van de spijsvertering, bloedsuikerverlaging dmv kruiden en mineralen, en bovenal stressreductie.

De etiologie, symptomatologie, pathologie, prognose en behandelprincipes van prameha, ofwel diabetes, worden gedetailleerd beschreven door de Ayurvedisch arts Caraka. Het werk van Caraka werd circa 500 jaar voor Christus geschreven en is het oudst bekende belangrijke medische tekstboek van de Ayurveda.

Ayurveda maakt gebruik van de conventie om elke ziekte te classificeren volgens de verstoring van één of meerdere bio-energieën, ofwel Dosha’s. Dosha’s zijn de drie bio-energieën waarop de Ayurvedische fysiologie is gebaseerd. (voor meer informatie over Dosha’s: http://www.ayurvedahealth.nl)

De etiologie is multifactorieel in het Ayurvedisch denksysteem. De oorzakelijke factoren kunnen teruggeleid worden naar de verkregen aanleg door overerving of de verstoringen opgelopen later in het leven. Meer specifiek, als de drie bio-energieën van het lichaam uit balans raken, en dus het lichaam, kan dit leiden tot Diabetes mellitus.

Onregelmatig voedingspatroon, gebrek aan beweging, slecht of teveel slapen, toegenomen stress, regelmatig veranderen van voedingsgewoonten, ongezonde leefstijl, angst en wedijver zijn enkele oorzakelijke en bijdragende factoren voor deze ziekte.

Ayurveda geeft een prachtige vergelijking: ‘Als de spijsvertering in het kanaal van ‘mond tot anus’ sterk is, is de weefselstofwisseling (celmetabolisme) ook sterk. Andersom, wanneer de spijsvertering zwak is, is de weefselstofwisseling ook zwak’.

Een zwakke spijsvertering heeft z’n weerga op de gezondheid. Een matige (cel)stofwisseling zorgt voor onvoldoende verbranding van metabolieten met als gevolg ophoping van afvalstoffen in de cellen van het organisme. Deze accumulatie van afvalstoffen zorgt op zijn beurt voor een verslechterd evenwicht van allerlei biochemische processen (dit is het geval bij suikerziekte).

Hoe behandel je diabetes volgens Ayurveda?

Het eerste doel van de behandeling zal zijn om de stofwisseling te stimuleren. Dit gebeurt door aanpassing van voeding en het geven van spijsverteringstimulerende kruidenpreparaten. Daarnaast dienen specifieke kruidenpreparaten worden voorgeschreven die vetverbranding stimuleren zoals het Ayurvedisch kruid Vilayathi (Garcinia cambogia) om zodoende gewichtsreductie te verkrijgen en de insulineresistentie te verminderen. Bovendien worden supplementen voorgeschreven om intracellulair vocht af te drijven (Gokshura, ofwel Tribulus terrestris). En als sluitstuk wordt de diabetes behandeld met supplementen die een glucoseverlagende en insulinerespons verbeterende werking hebben (Meshashingri, ofwel Gymnema sylvestre, Salacia oblonga) .Gymnema sylvestre vermindert daarbij zoete smaak- gewaarwordingen, waardoor de drang tot snoepen vermindert.

Dieet

Het spijsverteringversterkende dieet zal in de eerste plaats bestaan uit lichtverteerbaar voedsel. Ayurveda beschrijft het ‘spijsverteringsvuur’ naar analogie van een kampvuur. ‘Als een kampvuur nog slechts smeult en bijna uitgaat, dienen er geen grote blokken hout opgegooid te worden. De kans dat het dan uitgaat, is heel groot. In plaats daarvan moet het vuur opgewekt worden met licht materiaal als takjes en spaanders. Daarna kunnen weer grotere blokken hout worden ingebracht.’

Dit principe wordt dan ook gebruikt om de spijsvertering meer kracht te geven. Met lichtverteerbaar voedsel als soepen, gekookte groenten en rijst in kleine hoeveelheden wordt het organisme gestimuleerd. Toevoeging van stimulerende kruiden als gember, knoflook, komijn en zwarte peper draagt bij aan het proces.

Kruidentherapie

Ayurveda kent tal van kruidenpreparaten die worden ingezet om de suikerspiegel te verlagen. Kruiden die in de traditionele Indiase geneeskunde worden gebruikt ter behandeling van diabetes lijken het bloedsuiker- en het insulinegehalte te verlagen op een manier die vergelijkbaar is met voorgeschreven reguliere medicijnen.

In dit kader zal hier Salacia oblonga worden besproken. Wereldwijd is er veel onderzoek gedaan naar de werking en effectiviteit van Salacia oblonga extract. Dit kruid wordt vooral besproken door het gerenommeerd wetenschappelijk onderzoek dat er internationaal naar is verricht. Ayurveda is op tal van manieren aan het ‘doorbreken’ en gestaag komt het steeds frequenter in de medische literatuur.

Salacia oblonga is een houtachtige plant, die groeit in de bossen van India en Sri Lanka.

De wortels en steel worden in de Ayurveda al eeuwenlang gebruikt voor de behandeling van suikerziekte en andere aandoeningen zoals gonorroe, reuma en huidaandoeningen.

Een studie uitgevoerd door wetenschappers van de Ohio State University toonde aan dat Salacia oblonga een effectief antidiabeticum en dieetmiddel is.

Een klinische studie van prof. Kowsalya, concludeerde dat een dagelijkse inname van 2,5 tot 5 gram van Salacia oblonga effectief kan worden ingezet om bloedglucose, serum cholesterol en triglyceriden te verlagen en bovendien HDL cholesterol te verhogen.

Een ander onderzoek liet zien, dat het extract van Salacia oblonga in de hoogst toegediende dosering (1000 milligram) aan 39 volwassenen, de bloedsuikerspiegel verminderde met 29%

Salacia oblonga is meer dan 200 keer sterker dan Acarbose. Acarbose is een Alpha-Glucosidase remmer, ontwikkeld en geproduceerd door Bayer.

Alpha-Glucosidase remmers zijn krachtige middelen om te hoge bloedsuikerspiegels te verlagen. Salacia oblonga bevat twee Alpha-Glucosidase remmers: salicinol en kotalanol 9.

Methanol extracten van de wortels van Salacia oblonga tonen een remmend effect op de toename van serum glucosegehalte bij ratten toegediend met sucrose en maltose. Daarnaast heeft Salacia oblonga ook een remmende werking op “Aldose Reductase”. Er is een relatie tussen te hoge bloedspiegels van Aldose Reductase en chronische diabetische complicaties zoals perifere neuropathie, retinopathie en cataract.

Salacia oblonga bindt zich aan darmenzymen die de koolhydraten in het lichaam afbreken. Deze enzymen, genaamd alpha-glucosidasen, zetten koolhydraten om in glucose. Als glucose komt suiker uiteindelijk in het bloed. Als het enzym zich echter bindt aan het kruidenextract in plaats van aan een koolhydraat, dan komt er minder glucose in de bloedbaan, met als gevolg een verlaging van het bloedsuikergehalte en het insulinegehalte.

Tot slot

In de Ayurveda komt het er simpel op neer de disbalans in het lichaam te herstellen teneinde diabetes te genezen.

Dit is de reden dat de arts Pieter de Jongh en de auteur van dit artikel in 2005 Diabese hebben opgericht. Diabese verzorgt multidisciplinaire intensieve behandelprogramma’s voor mensen met diabetes type II en overgewicht. De behandeling bestaat uit vier op elkaar aansluitende therapieën. Van elk van deze therapieën is de afzonderlijke werking aangetoond. Een samensmelting van deze behandelingen zorgt voor een holistische aanpak van het probleem. Ayurvedische dieetvoorschriften door een diëtiste, leefstijlcoaching door een psycholoog, bewegingstherapie van een fysiotherapeut en inname van (wetenschappelijk) geselecteerde Ayurvedische kruidenpreparaten en mineralen zorgen dat de lichamelijke en geestelijke balans bij de deelnemende individuen verbeterd wordt. Op dit moment loopt er een testprogramma van Diabese in Den Haag. De grootste zorgverzekeraar in de regio Den Haag, Azivo, heeft ingestemd met de vergoeding van 27 trajecten uitgevoerd door Diabese.

Literatuur:

1.J Am Diet Assoc. 2005 Aug;105(8):1201; author reply 1201-2.
Effects of a medical food containing an herbal alpha-glucosidase inhibitor on postprandial glycemia and insulinemia in healthy adults.
Heacock PM, Hertzler SR, Williams JA, Wolf BW.

2.Nutrition. 2005 Jul-Aug;21(7-8):848-54.

Effects of a nutritional supplement containing Salacia oblonga extract and insulinogenic amino acids on postprandial glycemia, insulinemia, and breath hydrogen responses in healthy adults. Collene AL, Hertzler SR, Williams JA, Wolf BW.